Hundutställningar som sport  

 

Utställning är en mycket populär sport när det kommer till hundar. Många hundägare gillar denna typ av sport då det låter dem komma i kontakt med andra hundägare och det är därför väldigt socialt. I utställning så utvärderar man avelsresultat och har fokus på bland annat utseende, sundhet och rastyp. Meningen är att man ska få fram den standarden som finns för en ras och det leder till att man får friskare och sundare hundar. Därför är detta en typ av hundsport som även påverkar aveln hos djur och ser till att djur till exempel inte blir sönderavlade. Det är endast rashundar som får vara med på utställningar. Det finns i regel två olika utställningsformer, dessa är officiella utställningar och inofficiella utställningar. De officiella tävlingarna anordnas till stor del av SKK-klubbar och de är endast öppna för hundar som är registrerade inom SKK. De inofficiella hundutställningarna anordnas istället av olika hundklubbar och domarna behöver inte vara auktoriserade. Red and white border collie descends the A-frame while competing in dog agility.Resultaten sparas heller inte vilket resultaten från officiella utställningar gör. För de officiella utställningarna finns dessutom internationella och nationella tävlingar.

Hundutställningar är mycket stort över världen och det är vanligt att de som sysslar med detta på en seriös nivå reser mycket långt för att ställa ut sina hundar. Många uppfödare ställer ut sina hundar då detta gör att ett större intresse blir för de valpar de avlar om föräldrarna har ett bra resultat. När det kommer till utställningar så är även mentaliteten hos hundarna mycket viktig. Man bedömer de olika hundarna i olika klasser främst utefter ålder. Valpklass kan man vara med i redan när hunden är 6 månader och veteranklasser är för hundar som är över 8 år. Hundarna delas även in i olika rasgrupper och detta är främst efter vilket område rasen brukar användas i. Exempel på rasgrupper är terrier, sällskapshundar, stående fågelhundar och vinthundar. Rasgruppernas indelning är byggd och baserad på vargens jaktschema då hundarna härstammar från vargen. Det är många regler som man behöver hålla reda på när det kommer till utställning och om du vill läsa mer om de regler som finns så ska du gå in på SKK.

Leave a Reply

bookshelf