Apportsporter

Det finns en mängd mer eller mindre vanliga hundsporter man kan ägna sig åt som hundägare, beroende på vad man själv har för intresse och vad ens hundras lämpar sig för. Många av dessa hundsporter brukar delas in i övergripande kategorier, och en sådan kategori är apportsporter. Så som namnet antyder har dessa sporter det gemensamt att hunden ska hämta något och föra det tillbaka till ägaren. Apportering används bland annat inom jakt, då hunden hämtar ett byte, men inom hundsporten är det inga djur (levande eller döda) som apporteras, utan föremål av olika slag.

En relativt ny apportsport är den som kallas hundfrisbee på svenska. Det ursprungliga namnet på engelska är disc dog, och sporten går ut på att hunden ska fånga en frisbee i luften som människan kastar. Sporten har sitt ursprung i början av 1970-talet, då den började växa fram i samband med att frisbeesport för människor blev allt mer populär. Det som skulle cementera sporten i människors medvetande var dock det tillfälle då en 19-årig collegestudent hoppade över staketet och in på planen i pausen av en basebollmatch, tillsammans med sin hund och flera frisbees. De utförde en rad hopp och kast tillsammans, och både åskådare och kommentatorer var så fascinerade att de fick hållas i åtta minuter innan Alex Stein, som studenten hette, fördes av planen. Matchen (och således även Steins uppvisning) sändes på nationell tv i USA, vilket gjorde att intresset för sporten ökade drastiskt. I Sverige är sporten ännu inte stor som tävlingssport, men många utövar den som motionsform tillsammans med sin hund.flyballbox_terv_wb

En annan gren inom apportsport för hundar är flyball. I Sverige arrangeras det inga tävlingar i flyball, men vissa hundklubbar runt om i landet anordnar kurser i sporten. Flyball går ut på att en hund på kortast möjliga tid ska ta sig över en bana med hinder fram till en låda med en platta för hunden att trampa på. När hunden trampar på plattan kastar lådan iväg en boll som hunden måste fånga och föra tillbaka till sin förare. Flyball tävlas i lag om fyra, och när en hund har kommit tillbaka med bollen får nästa börja springa banan. Sporten är mycket populär i Nordamerika och i Japan. Om man själv skulle vilja prova på flyball kan man börja med att träna på att kasta en boll som hunden får fånga i luften, innan man investerar i en flyball-låda. Man måste dock vara försiktig och tänka på var man kastar bollen, särskilt om man har ett växthus i glas eller andra känsliga föremål på tomten.

En apportsport som framförallt utövas i Portugal är vattenprov. Att det främst är där man använder sig av vattenprov är för att det är ett officiellt prov för portugisisk vattenhund, en hundras från just Portugal. I Sverige används vattenprov endast som motion och aktivering för hundar. Provet går ut på att hunden ska kunna hoppa från en brygga och från en båt och apportera föremål i vattnet. Hunden ska dels klara av att apportera flytande föremål, dels kunna dyka efter sjunkande föremål eller föremål som ligger på botten (på ett sådant djup att hunden kan nå det).

Förutom dessa rena apportsporter ingår även apport som moment i andra hundsporter, till exempel lydnadsprov och bruksprov.

Leave a Reply

bookshelf