Hundkapplöpning

Hundkapplöpning är till skillnad från många andra hundsporter en mycket rasspecifik sport. Det handlar om kapplöpningstävlingar för vinthundar, till exempel greyhound och whippet. Greyhound är den snabbaste av alla vinthundsraser, och är även den vanligaste hundrasen inom hundkapplöpning. I Storbritannien, Irland, USA och Australien, där hundkapplöpning är en betydligt större sport än i Sverige, används nästan uteslutande greyhound för denna typ av tävlingar, vilket har medfört att sporten heter ”greyhound racing” på engelska. Medan hundkapplöpning i Sverige framförallt utövas på icke-professionell nivå, med sällskapshundar, förekommer det i de ovan nämnda länderna professionella tävlingar, och i Australien finns en minister vars specifika ansvarsområde är denna sport.

Den mest kända formen av hundkapplöpning är den som sker på så kallad fast bana, då hundarna tävlar om att komma först i mål på en oval kapplöpningsbana. I Sverige tävlar man på tre olika distanser: 320 meter, 550 meter och 780 meter. Det finns också en klass som kallas supersprint, där hundarna bara springer mellan 90 och 100 meter. En annan, mindre vanlig form av hundkapplöpning är så kallad lure coursing, där hundarna springer fritt efter ett ”byte” (oftast en plastpåse) på ett stort öppet fält. Grenen är tänkt att pröva hundarnas jaktinstinkter såväl som deras hastighet.

Greyhound_Racing_2_amkMänniskor har låtit hundar tävla mot varandra i kapplöpningslopp sedan 100-talet, då sporten först omnämns, men det var inte förrän i Storbritannien på 1800-talet som sporten verkligen etablerades och fick den form den har idag. Utförandet har dock ändrats något sedan dess: från början sprang till exempel hundarna efter en riktig hare, medan man idag har en ”hare” bestående av en arm som åker på en räls längs med banan, och som dekoreras med långa tygremsor för att locka hundarna att springa. Sporten har funnits i Sverige sedan 1950-talet, och det finns runt 650 utövare i landet. Dessa organiseras genom Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund. Det arrangeras ungefär 100 tävlingar varje år i Sverige, och SM hålls i juli varje år.

Om ni har en vinthund i er familj, och skulle vilja börja ägna er åt hundkapplöpning, är det en bra idé att redan från början engagera hela familjen i projektet, även barnen. Då får de dels en bättre relation med er hund, dels tillfälle att komma ut och röra på sig. Det är dock en bra idé att investera i slittåliga kläder åt barnen, så att de kan springa, ramla och hoppa utan att vare sig du eller dem behöver oroa er för hål i kläderna. Du hittar ett stort utbud av barnkläder av hög kvalitet på Kidsbrandstore.se.

Leave a Reply

bookshelf