Bruksporter  

Bruksporter är aktiva sporter där man kommer ut i natur och vildmark, detta passar de människor som tycker om att vara utomhus vilket bör vara en förutsättning för att man ska vara hundägare från början. Brukssporter aktiverar hunden mentalt och fysiskt och det är ett utmärkt sätt att motionera sin hund samtidigt som man motionerar sig själv. Det är även socialt och många hundägare tycker att det är roligt att syssla med brukssporter av olika slag. De flesta börjar med spårning inom brukssporter, man måste lita på sin hund när man sysslar med dessa sporter och det bygger en fin kontakt mellan hund och människa. Oftast börjar man redan när valpen är fyra månader med olika typer av spårning, men man kan även börja med en vuxen hund om man skulle föredra. Det är dock ofta mer jobb för att få hunden att förstå vad det är man vill att den ska göra.

two terrier dogs waiting to go walkies in the rain at the front door at home with owner waiting

Bruksporter sysslar man ofta med på fritiden, men det finns även klubbar för detta. Det är vanligt att det mesta av träningen sker privat och därefter så får man göra olika prov hos SSK eller andra klubbar. En del jakthundar måste genomgå en del prov innan dess att de får delta i jakten. I ett bruksprov så testar man hundens förmåga inom spår, rapport, patrull och skydd. Det är vanligt att det är uppdelat och man behöver därför inte tävla inom alla grenar. Det finns fyra olika klasser som man kan tävla i när det kommer till bruksport, den lägsta är appellklass och den högsta nivån är elitklass. Det är endast lydnadsprovet som är obligatoriskt och detta ska utföras av alla hundar som deltar i bruksprov. Spår innebär att hunden ska följa ett spår där en människa har gått, i högsta klassen är detta spår cirka 1500 meter långt och ungefär två timmar gammalt. Sökhundar ska istället söka rätt på försvunna personer, inom skydd ska hunden försvara sin förare, och inom rapport ska hunden klara av att springa självständigt en längre sträcka samt hitta sin förare. Läs mer om de olika formerna genom att gå in på SKK.

Leave a Reply

bookshelf