Träning i vattnet

Vattenprov för hundar

En del hundar har vissa medfödda egenskaper som gör att de är väldigt lämpliga till livräddning. För dessa hundar finns det något som kallas för vattenprov, som innebär att de testas på sina färdigheter i vattnet. Endast raserna newfoundland och landseer kan bli svenska champions i vattenprov, även om rasen leonberger också får ställa upp. Vattenprov anordnas av Svenska Newfoundlandshundklubben och det är också de som är ansvariga för reglerna inom proven. Inom vattenprov finns det fyra olika klasser med olika svårighetsgrader, där proven blir svårare ju högre upp i klass hunden kommer.

Både newfoundland och landseer är stora hundar av molosser-typ, som kanske inte alltid är medvetna om sin storlek och styrka. En newfoundland som vill hoppa upp för att pussa på en människa kan lätt råka dela ut en oavsiktlig smäll mot tänderna – och då är det tur att det finns tandläkare med akuttider… Därför är det också väldigt viktigt att träna lydnad även på land med sin hund, även om man tävlar i vattenprov. Att hunden lyssnar vid tillsägelser, kommer vid inkallning och lyssnar till inlärda kommandon är viktigt för att man ska kunna tävla ihop.

Hund som hämtar apport

För att hunden ska få ställa upp i en tävling inom vattenprov måste vissa kriterier vara uppfyllda. Den ska vara vaccinerad, ID-märkt genom tatuering eller microchip, samt att den inte får uppträda aggressivt mot andra människor eller hundar. Hunden får inte heller bära på någon smittsam sjukdom, vara dräktig, dopad eller skadad på något sätt. Så länge allt detta är i sin ordning finns det inga hinder för att hunden ska kunna ställa upp.

Olika tävlingsmoment

Under en tävling i vattenprov förekommer det ett antal olika moment som hunden ska klara av. Vid ett sim- och räddningsprov ska hunden simma en sträcka på 50 meter, antingen med eller utan sin förare. Den ska också kunna hämta sin förare, genom att simma ut till denne som då ska befinna sig 15 meter ut i vattnet, och sedan bogsera föraren in till land. Sista momentet i den här klassen är att apportera ett föremål som föraren ska kasta minst 10 meter ut i vattnet.

Hund och förare

Utöver sim- och räddningsprov finns även klasserna startklass, öppenklass och elitklass, där utmaningarna stiger i svårighetsgrad. Under provet bedöms även helhetsintrycket av hunden och dess förmåga att samarbeta med sin förare samt hur väl den behärskar de olika momenten. Domaren tittar även på hur arbetsvillig och energisk hunden är.

En hund som ska tävla i vattenprov måste naturligtvis öva mycket i just vatten. Detta medför dock vissa risker och då hunden själv inte kan avgöra vad som kan vara farligt för den har man som ägare ansvar över detta. En hund kan förgiftas av havsbad till exempel om det är algblomning, vilket kan vara direkt dödligt för hunden att få i sig. Se till att alltid ha med friskt vatten till hunden så att den inte frestas att dricka havsvatten, och låt den inte bada om vattnet ser orent ut.

Leave a Reply

bookshelf